Skip to main content

Synonyma

cāri akṣara
složená ze čtyř slabik — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.31
cāri puruṣa-artha
čtyři druhy takzvaných životních cílů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.64
cāri artha
čtyři významy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.211
cāri śabdera artha
významy těchto čtyř slov — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.293
cāri-yuga-avatāre
inkarnací ve čtyřech různých yugáchŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.349
cāri kaupīna-bahirvāsa
čtyři sady bederních roušek a svrchního oblečení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.60
cāri bhakta
čtyřmi oddanými — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.10
cāri-bhite
na čtyři zdi — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.64
cāri bhite
do čtyř světových stran. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.232
cāri bhāi
čtyři bratři — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.11, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.46, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.11
my čtyři bratři — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.145
cāri-bhāira
čtyřmi bratry — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.144
bhāta dui-cāri
dvě nebo čtyři zrnka odhozené rýže — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.95
cāri-śata biśa
420 — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.321
seha cāri bāra
čtyřikrát — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.304
cāri-bāre
čtyřikrát — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.63
cāri-māsa
čtyři měsíce — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.47, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.255-256, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.152
po čtyři měsíce — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.16, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.106
cāri daṇḍa
přibližně dvě hodiny — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.102
čtyři daṇḍy (jedna daṇḍa trvá dvacet čtyři minut) — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.130
čtyři daṇḍy (jedna daṇḍa se rovná 24 minutám) — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.310
dui cāri jana
pouze několik lidí. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.172
cāri kāya
čtyři těla. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.9
cāri-śloke
ve čtyřech verších — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.12
cāri pāśe
na čtyřech stranách — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.40
cāri-pāśe
všude okolo — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.190
cāri
čtyři — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.29, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.11, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.42, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.48, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.30, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.84, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.9, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.18, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.18, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.58, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.58, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.75, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.120, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.108, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.250, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.303, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.215, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.221, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.84, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.165, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.164, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.233, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.190, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.27, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.48, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.101
čtyř — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.11, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.19, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.191
a čtyři — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.48
čtyři druhy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.42
čtyřech — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.78, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.228
čtyři druhy osvobození — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.267
čtyřmi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.220
čtyřem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.121
cāri-yuga
čtyři věky — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.7
cāri-yuge
ve čtyřech věcích — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.7
cāri-jana
čtyři muži — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.33
čtyři osoby — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.179
čtyři lidé — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.84
dui cāri
několika — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.88