Skip to main content

Synonyma

grāmya-buddhīnām
kdo jsou posedlí dočasným hmotným vědomím — Śrīmad-bhāgavatam 6.15.11
buddhīnām
jejichž chápání — Śrīmad-bhāgavatam 10.68.44

Filter by hierarchy