Skip to main content

Synonyma

brahmiṣṭhaḥ ca
duchovně plně vyspělý — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.35
brahmiṣṭhaḥ
plně obeznámený s védským poznáním — Śrīmad-bhāgavatam 9.3.1

Filter by hierarchy