Skip to main content

Synonyma

brahmaṇi-do Svrchovaně Absolutníh
brahmaṇi-do Svrchovaně Absolutního — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.44
brahmaṇi
Nejvyšší Osobnosti Božství — Bg. 5.10
na úrovni Nejvyššího — Bg. 5.19
na úrovni transcendence — Bg. 5.20
v Absolutním — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.7, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.42, Śrīmad-bhāgavatam 4.31.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.34
Nejvyšší — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.27
velikému — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.32
do Nejvyššího — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.55
k duchu — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.42
brāhmaṇoviŚrīmad-bhāgavatam 1.19.1
védská literatura — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.10
v duchovním nebi — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.14
na Nejvyššího — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.43
v Brahmanu — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.26
v osobě na transcendentální úrovni — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.20
Nejvyšší Brahman — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.52, Śrīmad-bhāgavatam 6.10.11
v neosobním Brahmanu — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.10
transcendence — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.21
k Nejvyššímu Pánovi — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.25
k Nejvyššímu Pánu — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.26
v Absolutní Pravdě — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.51
původ neosobního Brahmanu — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.10
v duchovní realizaci — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.38
Nejvyšším — Śrīmad-bhāgavatam 4.31.3
Nejvyšší Pán — Śrīmad-bhāgavatam 5.7.6, Śrīmad-bhāgavatam 9.19.25
do neosobního Brahmanu, který uctívají impersonalističtí jñānīŚrīmad-bhāgavatam 5.7.7
Parabrahmanu, Nejvyšší Osobnosti Božství, Vāsudevovi — Śrīmad-bhāgavatam 5.15.7
duchovní bytost — Śrīmad-bhāgavatam 5.16.3
jež je Parabrahman (nikoliv modla) — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.41
absolutním — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.41
Nejvyššímu Brahmanu — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.64
Brahmanu — Śrīmad-bhāgavatam 9.5.25
na Nejvyšší Absolutní Pravdu — Śrīmad-bhāgavatam 9.19.19
jenž jsi Parabrahman, Nejvyšší Brahman — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.19
v Absolutní Pravdĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.49, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.26
o Absolutní Pravdĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.1
(s tĕmito dvĕma aspekty) Absolutní Pravdy — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.21
na duchovní úroveň — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.22
na Brahman — Śrīmad-bhāgavatam 11.15.17
Absolutní Pravdĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.26.30