Skip to main content

Synonyma

bhaṭṭācārya brāhmaṇe
brāhmaṇu Balabhadru Bhaṭṭācāryu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.224
brāhmaṇe
v brāhmaṇovi — Bg. 5.18
na brāhmaṇuŚrīmad-bhāgavatam 5.26.16
v brāhmaṇoviŚrīmad-bhāgavatam 11.29.13-14
v brāhmaṇechŚrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.163
brāhmaṇského kněze — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.113
brāhmaṇuŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.164, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.192
brāhmaṇům, nejinteligentnějším lidem z hlediska duchovního poznání — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.259
brāhmaṇůmŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.136
Gopālovi Cakravartīmu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.208
vůči brāhmaṇoviŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.177
go-brāhmaṇe
kravám a brāhmaṇské kultuře — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.50
sei brāhmaṇe
sanoḍiyā brāhmaṇuŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.139
dui brāhmaṇe
dva brāhmaṇyŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.4
sakala brāhmaṇe
všem brāhmaṇůmŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.83
všechny přítomné brāhmaṇyŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.87