Skip to main content

Synonyma

bhrū-bhaṅga
signály obočí — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.12
ani nepatrný pohyb obočím. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.45
bhrū- bhaṅga-mātreṇa
pouhým hnutím obočí — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.53-54
bhrū
obočí — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.30, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.33.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.61.4, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.190
jehož obočí — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.46-48, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.15
svých obočí — Śrīmad-bhāgavatam 10.67.13
obočím — Śrīmad-bhāgavatam 10.72.44
dvě obočí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.129
bhrū-viṭapena
lístky obočí — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.18
bhrū-maṇḍalam
pozvednuté obočí — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.32
ruṣā āropita-bhrū-vijṛmbha
hněvivými pohyby svého zvednutého obočí — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.4
bhrū- vilāsa
pohyby obočí — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.41-46
bhrū-maṇḍala
obočím — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.16
jakým klenutím obočí — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.18
riṅgat-bhrū
jehož pomalu se pohybující obočí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.166
bhrū-latā
prohnutého obočí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.171
bhrū-dhanu-nartana
tančení obočí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.105
bhrū-yugmam
obočí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.181
bhrū-vilāsa
díky zábavám obočí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.192