Skip to main content

Synonyma

bhikṣā-abhāve
z nedostatku almužen — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.45
bhikṣā-annam
množství jídla — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.1
bhikṣā-artham
za účelem žebrání o almužny — Śrīmad-bhāgavatam 11.18.24
pro milodary — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.32
bhikṣā-avaśeṣa
se zbytky jídla — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.121
bhikṣā-aṭana
vybírání almužen. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.19
žebrá od domu k domu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.48
bhikṣā karilena
přijali prasādam neboli oběd — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.151
bhikṣā
přijímání jídla — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.46
přijetí jídla od druhých — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.152
přijímal prasādamŚrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.152-154
prasādamŚrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.156
žebrání — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.35
almužnu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.269, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.38, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.106, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.180
přijetí milodarů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.94
jedení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.137
množství jídla — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.266
oběd — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.168, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.215, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.54, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.215, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.217, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.296, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.350, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.352, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.205, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.188, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.250, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.251, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.252, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.80, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.254
milodar — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.39
přijetí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.111
dávání milodarů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.283
jídla — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.123
přijímání prasādamŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.130
pozvání na oběd — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.192, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.194, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.196
almužna — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.41
obědvání — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.42
bhikṣā dena
obětuje jídlo — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.52
předkládají oběd — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.134
obětují jídlo — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.63
bhikṣā kari'
poté, co přijal prasādamŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.20
poté, co přijal oběd — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.23
po obědě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.284, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.90, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.75, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.120
poté, co poobědval — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.102
vybírající almužny — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.11
když dojedl — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.12
bhikṣā karāñā
po předložení prasādamŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.46
po podání oběda — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.84
po obědě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.353
po předložení oběda — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.249
bhikṣā kare
přijímá almužnu nebo jí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.131-132