Skip to main content

Synonyma

ajñāna-bhidā
jež rozptyluje nevědomost v podobě hmotných kvalit — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.35
bhidā
rozdíly — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.5
rozdělené — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.24
jiné kategorie — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.45
kvůli mylné představě oddělenosti — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.47
rozlišování — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.26
představu oddĕlenosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.11
dualita — Śrīmad-bhāgavatam 10.48.22
dualistická představa — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.25
uvažováním v rámci duality — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.52
tento rozdíl. — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.8
odlišnost či oddĕlenost — Śrīmad-bhāgavatam 11.13.31
duality — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.40-45
rozdíl mezi — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.3, Śrīmad-bhāgavatam 11.20.5
jakýkoliv rozdíl — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.26
hmotné rozdíly — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.34
rozdílů — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.42
separatistická mentalita — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.2-5
separatismus — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.14
liṅga-bhidā
s individuálními podobami — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.30
bhidā-bhrama
rozdíly plynoucí z nepochopení — Śrīmad-bhāgavatam 4.31.16
madhu-bhidā
hubitelem démona Madhua — Śrīmad-bhāgavatam 11.4.17

Filter by hierarchy