Skip to main content

Synonyma

antaḥ-bhavāya
Jemu, který v nich pobývá — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.12
apunaḥ-bhavāya
o nesmrtelné postavení — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.25
bhavāya
povznesení — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.13
pro dobro — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.7, Śrīmad-bhāgavatam 1.11.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.2.41
pro rozkvět — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.12
pro udržování — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.25
pro povýšení — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.35-36, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.21
mající vesmír — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.21
Pánu Śivovi — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.49-52
Pána Śivu — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.66
pro zrození — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.13
pro zdokonalení — Śrīmad-bhāgavatam 7.3.13
pro lepší rozvoj či upevnění — Śrīmad-bhāgavatam 8.5.23
pro rozvoj — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.20
pro zlepšení situace — Śrīmad-bhāgavatam 8.21.21
pro hmotnou úroveň — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.37
v zájmu povznesení — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.34-35
ve prospĕch — Śrīmad-bhāgavatam 10.27.9
pro blaho — Śrīmad-bhāgavatam 10.27.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.46, Śrīmad-bhāgavatam 10.69.44
sarva- bhūta-bhavāya
pro blaho všech živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.20-21

Filter by hierarchy