Skip to main content

Synonyma

bhavānī-bhartṛ śabda
slovo bhavānī-bhartṛ („manžel Bhavānī“) — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.62
bhavānī
bohyně Durgy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.41
bhavānī śabde
slovem bhavānīŚrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.63
bhavānī-pūjāra
pro uctívání bohyně Bhavānī — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.37-38
bhavānī-pūjana
uctívání Bhavānī, manželky Pána Śivy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.42
uctívání bohyně Bhavānī — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.52

Filter by hierarchy