Skip to main content

Synonyma

bhagavatā uditam
zvěstované Pánem Samotným — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.30
bhagavatā
od Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.29, Śrīmad-bhāgavatam 3.4.26
Osobností Božství — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.30, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.26, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.51, Śrīmad-bhāgavatam 2.9.44, Śrīmad-bhāgavatam 3.3.17, Śrīmad-bhāgavatam 3.18.13, Śrīmad-bhāgavatam 8.13.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.60-61, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.64
a s Jeho Milostí — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.3
Nejvyšší Pán — Śrīmad-bhāgavatam 3.4.4
od Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.42, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.41
Nejvyšším Pánem — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.50.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.50.56, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.50, Śrīmad-bhāgavatam 10.59.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.31, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.13
Pán — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.17
Nejvyšší Osobností Božství — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.55, Śrīmad-bhāgavatam 5.4.18, Śrīmad-bhāgavatam 5.9.20, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.3, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.18, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.25, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.11-12, Śrīmad-bhāgavatam 8.14.7, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.56, Śrīmad-bhāgavatam 10.2.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.64, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.34, Śrīmad-bhāgavatam 11.6.39, Śrīmad-bhāgavatam 11.30.11, Śrīmad-bhāgavatam 12.13.10
Tebou, ó Vznešený — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.35
Tebou, Pane — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.27
vznešenou osobností — Śrīmad-bhāgavatam 4.31.6
na nařízení svého otce, Pána Ṛṣabhadeva — Śrīmad-bhāgavatam 5.7.1
velmi mocným — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.19
tebou, ó vznešený — Śrīmad-bhāgavatam 5.22.1
nejmocnější — Śrīmad-bhāgavatam 5.23.2
Nejvyšším Pánem, Osobností Božství — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.23, Śrīmad-bhāgavatam 8.12.41, Śrīmad-bhāgavatam 10.19.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.22.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.24.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.32, Śrīmad-bhāgavatam 11.30.40
nejmocnějším — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.28
tebou, ó můj pane — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.1
Nejvyšší Osobností Božství, Viṣṇuem — Śrīmad-bhāgavatam 8.12.3
Pánem Śivou — Śrīmad-bhāgavatam 8.12.29-30
tebou, vznešený — Śrīmad-bhāgavatam 8.20.2
Osobností Božství Vāmanadevem — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.1
s Nejvyšší Osobností Božství — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.7
Pánem — Śrīmad-bhāgavatam 10.20.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.36.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.67.22, Śrīmad-bhāgavatam 11.6.40-41
Nejvyšším Pánem Kṛṣṇou — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.5
s Osobností Božství — Śrīmad-bhāgavatam 10.33.15
s Pánem — Śrīmad-bhāgavatam 10.56.22
osobní expanzí Nejvyššího Pána (Vyāsadevou) — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.48
bhagavatā ādiṣṭaḥ
jenž dostal příkaz od Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 9.5.1
bhagavatā uditaḥ
daný Nejvyšší Osobností Božství — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.29
vyslovený Vyāsadevou, inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.143-144