Skip to main content

Synonyma

ambu-bhṛtaḥ
dešťové mraky — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.164
asu-bhṛtaḥ
živé bytosti — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.16
živí — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.17
živá tĕla — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.31
bhū-bhṛtaḥ
králové — Śrīmad-bhāgavatam 12.1.38
gadā-bhṛtaḥ
Osobnost Božství — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.13
Pána Viṣṇua, který nosí kyj — Śrīmad-bhāgavatam 4.15.9-10
Pána Kṛṣṇy s taktovkou v ruce — Śrīmad-bhāgavatam 10.33.10
Kṛṣṇy, jenž nosí kyj — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.55-56
janma-bhṛtaḥ
povýšeni ve zrození — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.18
naše zrození se stane úspĕšným — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.21
narodili jsme se úspĕšnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.9
para-bhṛtaḥ
ten, kdo živí ostatní — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.5
které živí ostatní — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.114
śastra-bhṛtaḥ
ozbrojen všemi zbraněmi — Śrīmad-bhāgavatam 3.3.4
tanu-bhṛtaḥ
vtělené živé bytosti — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.30
vtĕlené živé bytosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.30, Śrīmad-bhāgavatam 11.6.14
podmínĕné duše s hmotnými tĕly — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.17
kteří přijali hmotná těla — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.143
prāṇa-bhṛtaḥ
bytosti s příznaky života — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.28
ty živé bytosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.15
bhṛtaḥ
udržovaný — Śrīmad-bhāgavatam 3.18.4
ses zrodil — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.4
učinil — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.13
králové. — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.30
úspĕšnĕ udržují — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.58
nesoucí. — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.22
předávané — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.40
přijímající — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.1
deha-bhṛtaḥ
živé bytosti, která má hmotné tělo — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.46
pāśa-bhṛtaḥ
ti, kdo nosí provazy (na svazování hříšníků) — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.19
kṣiti-bhṛtaḥ
hory — Śrīmad-bhāgavatam 10.35.12-13
sāra-bhṛtaḥ
ti, kteří jsou skuteční — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.1
pulaka-bhṛtaḥ
duchovně potěšení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.120