Skip to main content

Synonyma

bhūtaiḥ
prvky — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.23
pomocí hmotných prvků — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.4
živými bytostmi — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.38
hmotnými prvky — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.30, Śrīmad-bhāgavatam 4.11.15, Śrīmad-bhāgavatam 11.4.3
s prvky. — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.37
jinými živými bytostmi — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.65
prostřednictvím živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 6.12.12
prostřednictvím některých živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 6.15.6
oddělenými energiemi, pěti hmotnými prvky — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.49
se všemi živými bytostmi — Śrīmad-bhāgavatam 7.12.15
duchy — Śrīmad-bhāgavatam 10.66.34
různými tvory — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.37
na základĕ hmotného stvoření. — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.56
sva-icchā-bhūtaiḥ
které se zjevují z Tvé vlastní vůle — Śrīmad-bhāgavatam 8.5.46
mahā-bhūtaiḥ
složkami mahat-tattvyŚrīmad-bhāgavatam 11.3.3
manuṣya-bhūtaiḥ
v podobĕ lidských bytostí (jejich příbuzných, žáků a podobnĕ) — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.29

Filter by hierarchy