Skip to main content

Synonyma

sarva-bhūta-adhivāsāya
přítomnému všude (v srdci každé živé bytosti a také uvnitř atomu) — Śrīmad-bhāgavatam 9.19.29
akhila-bhūta-hṛt-sthitaḥ
jelikož je antaryāmī, přítomný všude, v srdci každého — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.25
bhūta-anugraha-kātarāḥ
nesmírně dychtiví dávat požehnání pokleslým podmíněným duším — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.39
bhūta-anukampinām
které mají velký soucit s trpícími živými bytostmi — Śrīmad-bhāgavatam 6.10.5
gandharva-apsarasaḥ, yakṣāḥ, rakṣaḥ-bhūta-gaṇa-uragāḥ, paśavaḥ, pitaraḥ, siddhāḥ, vidyādhrāḥ, cāraṇāḥ
obyvatelé různých planet — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.13-16
bhūta-aṅgiraḥ-kṛśāśvebhyaḥ
Bhūtovi, Aṅgirovi a Kṛśāśvovi — Śrīmad-bhāgavatam 6.6.2
bhūta-balim
dar pro všechny živé bytosti — Śrīmad-bhāgavatam 6.11.18
bhūta-bhartṛ
udržující při životě všechny živé bytosti — Bg. 13.17
sarva- bhūta-bhavāya
pro blaho všech živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.20-21
bhūta-bhaya-dasya
toho, kdo neustále nahání živým bytostem strach — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.43
bhūta-bhedaḥ
odlišné od všech ostatních hmotných podob — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.15
bhūta-bhāva-udbhava-karaḥ
vytvářející hmotná těla živých bytostí — Bg. 8.3
bhūta-bhāvana
ó původce všeho — Bg. 10.15
tvůrce všech živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.1
ó ochránce živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 4.18.9-10
ó příčino existence všech živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.26
ty, jenž jsi příčinou štěstí a blahobytu každého — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.21
ó Nejvyšší Bytosti, dobrodinče všech, který dovedeš zajistit blahobyt — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.21
ó udržovateli všech živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 11.16.4
bhāvita-bhūta-bhāvanam
Jenž projevuje Své různé podoby pro uspokojení Svých oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.18
bhūta-bhāvanaḥ
zdroj všech projevů. — Bg. 9.5
stvořitel neboli otec všeho stvořeného — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.49
zastánce duchů — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.24
udržovatel všech — Śrīmad-bhāgavatam 4.11.26
ten, kdo je původní příčinou vesmírného projevu — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.19
příčina projevení všech živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.51
pro blaho všech živých bytostí. — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.42
stálý příznivec všech živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 9.3.34
který je příčinou vesmírného projevu — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.3
sarva-bhūta-ātma-bhāvena
milostí vůči všem živým bytostem — Śrīmad-bhāgavatam 9.5.11
bhūta-ijyāḥ
uctívatelé duchů — Bg. 9.25
bhūta-patīn
polobozi — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.26
velké vůdce lidské společnosti — Śrīmad-bhāgavatam 4.27.11
a vládce duchů — Śrīmad-bhāgavatam 11.21.29-30
předky (prajāpatie) — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.123
bhūta-īśa
ó Pane všeho — Bg. 10.15
pán duchů — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.23
Bhūteśi (pána duchů, Pána Śivy) — Śrīmad-bhāgavatam 4.6.22
ó vládce všech — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.21
sarva-bhūta-stham
nacházející se ve všech bytostech — Bg. 6.29