Skip to main content

Synonyma

bhūtānām
živých bytostí — Bg. 2.69, Bg. 5.29, Bg. 10.4-5, Śrīmad-bhāgavatam 1.1.11, Śrīmad-bhāgavatam 1.1.13, Śrīmad-bhāgavatam 1.4.26, Śrīmad-bhāgavatam 1.8.14, Śrīmad-bhāgavatam 1.8.18, Śrīmad-bhāgavatam 1.8.28, Śrīmad-bhāgavatam 1.12.23, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.7, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.37, Śrīmad-bhāgavatam 4.12.3, Śrīmad-bhāgavatam 4.16.12, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.18, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.29, Śrīmad-bhāgavatam 4.31.13, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.27, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.35, Śrīmad-bhāgavatam 5.21.7, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.5-6, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.44, Śrīmad-bhāgavatam 6.6.9, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.24, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.49, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.6, Śrīmad-bhāgavatam 8.16.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.44.48, Śrīmad-bhāgavatam 10.56.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.46, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.5, Śrīmad-bhāgavatam 11.16.4, Śrīmad-bhāgavatam 11.16.9, Śrīmad-bhāgavatam 12.7.13, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.23
všech těch, kteří se narodili — Bg. 4.6
všech živých bytostí — Bg. 10.20, Bg. 10.22, Bg. 13.16, Bg. 18.46, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.23, Śrīmad-bhāgavatam 3.14.34, Śrīmad-bhāgavatam 3.14.34, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.4, Śrīmad-bhāgavatam 3.24.16, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.34, Śrīmad-bhāgavatam 4.18.9-10, Śrīmad-bhāgavatam 4.27.24, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.76-77, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.29, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.7, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.13, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.45, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.21, Śrīmad-bhāgavatam 7.4.25-26, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.36, Śrīmad-bhāgavatam 11.15.19, Śrīmad-bhāgavatam 11.16.35, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.89, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.160
veškerých živých bytostí — Bg. 11.2
živé bytosti — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.33, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.45, Śrīmad-bhāgavatam 10.78.10
těch, kteří se rodí v hmotném světě — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.11
všech hmotných prvků — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.37
obyčejným živým bytostem — Śrīmad-bhāgavatam 3.18.22-23
ke všem živým bytostem — Śrīmad-bhāgavatam 4.16.7
nekonečného počtu živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.40
nějakým živým bytostem — Śrīmad-bhāgavatam 5.26.17
hmotných prvků — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.11, Śrīmad-bhāgavatam 11.15.11, Śrīmad-bhāgavatam 11.15.12
vůči všem živým bytostem — Śrīmad-bhāgavatam 7.1.1
a všech ostatních živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.11
pro obyčejné lidi — Śrīmad-bhāgavatam 8.20.7
veškerým živým bytostem — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.27
těch, kdo přijali hmotná těla (podmíněných duší) — Śrīmad-bhāgavatam 9.1.8
pro všechny živé bytosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.17
stvořené živé bytosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.50
všech bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 10.20.42
všem živým bytostem — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.8
pro živé bytosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.82.44
stvořených bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 10.37.10-11, Śrīmad-bhāgavatam 10.82.45, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.31
kteří se objevují — Śrīmad-bhāgavatam 10.37.13
vůči tvorům — Śrīmad-bhāgavatam 10.44.47
živým bytostem — Śrīmad-bhāgavatam 10.66.5
mezi živými bytostmi — Śrīmad-bhāgavatam 10.77.16
pro bĕžné živé bytosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.40
lidé — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.55-56
které byly — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.30
stvořených tĕl — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.49
a jejich — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.5-7
všech podmínĕných duší — Śrīmad-bhāgavatam 11.21.5
duchů — Śrīmad-bhāgavatam 11.24.12
k hmotným výtvorům — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.12
celého stvoření — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.2-5
sarva-bhūtānām
všech živých bytostí — Bg. 7.10, Bg. 14.3, Bg. 18.61, Śrīmad-bhāgavatam 2.8.21, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.41, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.11, Śrīmad-bhāgavatam 4.16.16, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.42, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.33, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.33-34, Śrīmad-bhāgavatam 7.4.31-32, Śrīmad-bhāgavatam 7.6.2, Śrīmad-bhāgavatam 7.6.19, Śrīmad-bhāgavatam 8.10.2, Śrīmad-bhāgavatam 8.17.11, Śrīmad-bhāgavatam 8.21.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.10.30-31, Śrīmad-bhāgavatam 10.34.23
všeho stvořeného — Bg. 10.39
ke všem živým bytostem — Bg. 12.13-14
všem druhům živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.31