Skip to main content

Synonyma

aṁśa-bhūtāḥ
úplné expanze — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.31
bhūta-ātma- bhūtāḥ
ti, kdo pohlížejí stejně na všechny živé bytosti — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.7
bhūtāḥ
změněný na — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.10
již se narodili — Śrīmad-bhāgavatam 9.1.5
stávající se — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.15-17
stvoření. — Śrīmad-bhāgavatam 10.40.2
existující — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.63
jsou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.12
kesara-bhūtāḥ
jako nitky tyčinek — Śrīmad-bhāgavatam 5.16.26
ātma-bhūtāḥ
nedílné části, duše — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.29
tathā-bhūtāḥ
v takovém stavu — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.40
tīrtha-bhūtāḥ
zosobněná svatá poutní místa — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.57