Skip to main content

Synonyma

bhūri-apatyāḥ
mající mnoho dĕtí — Śrīmad-bhāgavatam 12.3.34
bhūri-puṇyavat-arpitaiḥ
jež byly obětovány oddanými, konajícími ty nejvznešenější zbožné činnosti, jimiž je uctívání Nejvyššího Pána nasloucháním, opěvováním a tak dále. — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.49
aspṛṣṭa-bhūri-māhātmyāḥ
jejichž vznešenosti se ani nedotknou — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.54
bhūri-bhāgaḥ
nejvĕtší štĕstí — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.30
bhūri-bhāgyam
nejvĕtší štĕstí — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.34
bhūri-bhāgāḥ
velice požehnaní — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.48
neobyčejně požehnaní — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.75
jsme velmi požehnaní — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.33
výjimečnĕ požehnaní — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.56
bhūri-bhāra-bhṛt
protože Kṛṣṇa začal být silnější a těžší než démon. — Śrīmad-bhāgavatam 10.7.26
bhūri-bhāraḥ
s hojností — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.31
bhūri-bhāreṇa
břemenem v podobě zbytečné bojové síly — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.17
bhāri-bhūri
těchto vážných řečí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.278
bhūri
mnohé — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.11, Śrīmad-bhāgavatam 9.10.3
velmi — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.44
neobyčejně — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.34
dostatečně — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.3
těžké — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.23
rozsáhlá — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.12
nesmírně — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.21
opakovaně — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.2
velkými — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.10
velké — Śrīmad-bhāgavatam 4.19.8, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.38, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.47, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.25
hojně — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.15
velké množství — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.38
stále či více a více — Śrīmad-bhāgavatam 8.19.6
v dostatečném množství — Śrīmad-bhāgavatam 10.5.26
hojné — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.14
v hojném množství — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.33
nesmírnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.44.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.48.25
mnoho — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.34
obrovské — Śrīmad-bhāgavatam 10.63.48
nesmírnou — Śrīmad-bhāgavatam 10.71.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.3
v hojnosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.80.10
obrovská — Śrīmad-bhāgavatam 10.81.3
hojné (bohatství) — Śrīmad-bhāgavatam 10.81.34
hojného (bohatství) — Śrīmad-bhāgavatam 10.81.34
velkým — Śrīmad-bhāgavatam 10.81.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.57
bohaté — Śrīmad-bhāgavatam 11.27.18
různými způsoby — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.1