Skip to main content

Synonyma

bhū-bhujaḥ
králové — Śrīmad-bhāgavatam 10.53.18-19
králů — Śrīmad-bhāgavatam 10.70.29
bhū-bhujām
králů — Śrīmad-bhāgavatam 10.50.7-8, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.57
králové — Śrīmad-bhāgavatam 10.54.19-20, Śrīmad-bhāgavatam 10.76.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.83.33
bhū-bhāra
představující břemeno Zemĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.1.3
kteří byli pro Zemi přítĕží — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.50
bhārata-bhū-jayaḥ
zrození v zemi zvané Bhārata-varṣa — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.23
bhū-bhāraḥ
zátěž světa — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.35
bhū-pa-ó král
bhū-pa-ó králi — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.22
bhū-pātāla
pod zemí — Śrīmad-bhāgavatam 2.8.15
bhū-tale
na povrchu Země — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.8
na této Zemi — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.12
na zemi — Śrīmad-bhāgavatam 4.26.17
na povrchu Zemĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.37
na zem — Śrīmad-bhāgavatam 10.36.13
na zem. — Śrīmad-bhāgavatam 10.43.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.42
na zemském povrchu — Śrīmad-bhāgavatam 12.3.39-40
bhū-maṇḍalam
celá Země — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.16
celou Zemi — Śrīmad-bhāgavatam 4.18.29
vesmír — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.21
obrovský vesmír — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.48
bhū
světa — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.25
země — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.30, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.72
této planety Země — Śrīmad-bhāgavatam 5.26.40
zemí — Śrīmad-bhāgavatam 6.13.5
Bhūloka — Śrīmad-bhāgavatam 8.17.10
zemĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.44.22-23
pocházející — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.14, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.30, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.23
Zemĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.50.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.46, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.18
půdu — Śrīmad-bhāgavatam 10.64.14-15, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.52
území — Śrīmad-bhāgavatam 10.68.38
a zemĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.26
pozemky — Śrīmad-bhāgavatam 11.30.8
planet — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.9
zemi — Śrīmad-bhāgavatam 12.9.8-9
zrozený — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.69
jménem bhūŚrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.27-28
přitažlivou existenci — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.30
bhū-patim
vládcem světa — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.11
král. — Śrīmad-bhāgavatam 11.16.17