Skip to main content

Synonyma

bhūta-bhāvana
ó původce všeho — Bg. 10.15
tvůrce všech živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.1
ó ochránce živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 4.18.9-10
ó příčino existence všech živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.26
ty, jenž jsi příčinou štěstí a blahobytu každého — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.21
ó Nejvyšší Bytosti, dobrodinče všech, který dovedeš zajistit blahobyt — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.21
ó udržovateli všech živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 11.16.4
viśva-bhāvana
stvořitel vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.7
ó dobrodinče celého vesmíru. — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.61
ó ochránce vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 10.49.11
yajña-bhāvana
ten, Jehož lze pochopit vykonáváním obětí — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.34
bhāvana
myšlení. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.77
uvážení. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.235
kariyā bhāvana
myslí na — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.156-157
kṣatriya-bhāvana
emoce kṣatriyiŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.187