Skip to main content

Synonyma

bhāgavatam
kniha, která pojednává o vědě věčného spojení s Pánem — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.3
kniha, která obsahuje pojednání o Osobnosti Božství a Jeho čistých oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.40
Śrīmad-BhāgavatamŚrīmad-bhāgavatam 2.1.8, Śrīmad-bhāgavatam 3.4.13, Śrīmad-bhāgavatam 3.8.2, Śrīmad-bhāgavatam 12.13.13, Śrīmad-bhāgavatam 12.13.14, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.151
vědu o Bohu a Jeho oddané službě — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.19
věda o Bohu — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.51
věda o Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 2.8.28
sláva Pána nebo věda o Pánu — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.44
velký oddaný Pána Kṛṣṇy — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.24
že má být velkým oddaným Pána — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.51
nejdůvěrnější oddaný — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.3
co se týče oddané služby — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.20
jak je popisuje Śrīmad-Bhāgavatam neboli týkající se vztahu mezi živou bytostí a Nejvyšší Osobností Božství — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.24-25
které učí člověka, jak milovat Nejvyšší Osobnost Božství — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.20-21
který pomáhá oddanému dospět k Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.40
ve vztahu k Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 7.6.28
o oddaném Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.44
Bhāgavata PurāṇaŚrīmad-bhāgavatam 12.7.23-24
Bhāgavata Purāṇu (zvanou Paramahaṁsa-saṁhitā, dílo, které čtou ti nejvyšší transcendentalisté) — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.313
mahā-bhāgavatam
velkému oddanému Pána — Śrīmad-bhāgavatam 3.4.24
největší ze všech oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.3
který byl velice vznešeným oddaným — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.14
parama-bhāgavatam
největšího oddaného Pána — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.28
nejvznešenější oddaný — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.1-2
śrīmat-bhāgavatam
Śrīmad-BhāgavatamŚrīmad-bhāgavatam 12.13.17, Śrīmad-bhāgavatam 12.13.18
śrī-bhāgavatam
Śrīmad-BhāgavatamŚrīmad-bhāgavatam 12.13.4-9, Śrīmad-bhāgavatam 12.13.4-9, Śrīmad-bhāgavatam 12.13.15
śrīmad-bhāgavatam
velké písmo o Bhagavānovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.146