Skip to main content

Synonyma

bhāgavatāḥ dharmāḥ
oddané činnosti živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.31
bhāgavatāḥ
oddaní — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.10, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.30, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.63, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.12
čistí oddaní — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.34
velcí oddaní — Śrīmad-bhāgavatam 4.19.6, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.39-40
neustále zaměstnaní službou Pánu — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.24
oddaní Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.39
pokročilí oddaní — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.57
čistí oddaní Pána — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.61
mahā-bhāgavatāḥ
velice pokročilí oddaní — Śrīmad-bhāgavatam 5.4.11-12
parama-bhāgavatāḥ
velcí, vznešení oddaní — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.39