Skip to main content

Synonyma

ayuta-bhāga- leśam
jen jedna desetitisícina — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.49
yajña-bhāga-bhujaḥ
ti, kdo přijímají výsledky yajñiŚrīmad-bhāgavatam 8.14.6
sarva-bhāga-bhuk
poživatel výsledků všech obětí — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.49
mahā-bhāga
ten s nejpříznivějším osudem — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.2
obdařený štěstím — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.2
obdařen příznivým osudem — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.13
šťastlivý — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.46
nejšťastnější — Śrīmad-bhāgavatam 1.12.17
ó šťastlivý — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.5, Śrīmad-bhāgavatam 3.5.25, Śrīmad-bhāgavatam 9.10.27
ó vznešený — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.19
ó velká duše — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.5
ó Śukadeve Gosvāmī, jenž jsi obdařen velkým štěstím a bohatstvím — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.6
ó ty, který jsi obdařen velikým štěstím — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.43
ó velký mudrci — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.26
ó požehnaný — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.8, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.54, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.64.7
ó vznešená osobnosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.26
jsi velmi požehnaná osoba — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.1
ó Pane všeho majestátu — Śrīmad-bhāgavatam 10.17.23
ó nanejvýš požehnaný — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.57.38-39, Śrīmad-bhāgavatam 11.5.45, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.12, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.48-49
ó nanejvýš vznešený — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.34
ó nesmírnĕ požehnaný Uddhavo — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.1
ó požehnaný Uddhavo — Śrīmad-bhāgavatam 11.26.28
bhāga-bhājam
který měl nárok na podíl — Śrīmad-bhāgavatam 4.6.5
sva-bhāga-dheyāni
své podíly na oběti — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.33
su-mahā-bhāga
ó ty, kterému patří všechna sláva — Śrīmad-bhāgavatam 7.1.3
bhāga
podle rozdělení — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.4-5
svůj podíl — Śrīmad-bhāgavatam 10.53.56
část — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.11-12
částí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.139
tat-turīya-bhāga
čtvrtina tohoto rozměru (900 000 yojanů) — Śrīmad-bhāgavatam 5.21.15
dui bhāga kari'
rozdělující do dvou částí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.44
dui-bhāga kari
rozdělující na dvě — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.70
bhāga'
odejděte — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.28
odejdeš — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.50