Skip to main content

Synonyma

aśeṣa-bandhanaḥ
nekonečná pouta. — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.40
karma-bandhanaḥ
spoutanost prací — Bg. 3.9
bandhanaḥ
od všech závazků — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.26
spoutanost. — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.38
příčina otroctví. — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.31
chomáč — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.5
z hmotných pout. — Śrīmad-bhāgavatam 9.7.25-26
svaly — Śrīmad-bhāgavatam 10.56.25
jehož pouta — Śrīmad-bhāgavatam 10.66.24
pouta — Śrīmad-bhāgavatam 10.81.40
mukta-bandhanaḥ
osvobozený z hmotného otroctví. — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.45
zcela vyproštěný z hmotných pout — Śrīmad-bhāgavatam 9.8.30
chinna-bandhanaḥ
zcela zbavený pout. — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.8
nija-karma-bandhanaḥ
v důsledku svého hříšného jednání přijímá různá těla — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.47
samasta-bandhanaḥ
od všech hmotných překážek na cestě oddané služby — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.36
dhvasta-bandhanaḥ
vysvobozený z pout — Śrīmad-bhāgavatam 6.10.12
ātma-bandhanaḥ
bránící ve vnímání Nejvyšší Duše. — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.32