Skip to main content

Synonyma

acyuta-balaḥ
transcendentální silou Kṛṣṇy — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.45
ati-balaḥ
velmi silný — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.14
s velkým úsilím — Śrīmad-bhāgavatam 8.2.27
baddha-balaḥ
když zesílí — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.38
sa-balaḥ
spolu s Baladevem — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.29
s Baladevem — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.26
společnĕ s Pánem Balarāmou — Śrīmad-bhāgavatam 10.20.25
s Pánem Balarāmou — Śrīmad-bhāgavatam 10.25.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.36.15
s Balarāmou — Śrīmad-bhāgavatam 10.35.6-7
balaḥ
síla — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.6, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.6
Baladeva — Śrīmad-bhāgavatam 4.5.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.13.39
Bala — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.16
Pán Balarāma — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.18.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.57.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.61.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.65.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.65.24-25, Śrīmad-bhāgavatam 10.67.14-15, Śrīmad-bhāgavatam 10.67.19-21, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.49, Śrīmad-bhāgavatam 10.79.19-21, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.12
démon Bala — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.19, Śrīmad-bhāgavatam 8.11.21
jehož síla — Śrīmad-bhāgavatam 9.23.26
Balarāma — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.43.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.65.30
Pán Balarāma. — Śrīmad-bhāgavatam 10.34.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.79.5
Pánem Balarāmou — Śrīmad-bhāgavatam 10.44.13
Jeho vojenská síla — Śrīmad-bhāgavatam 10.50.35-36
jeho vojenská síla — Śrīmad-bhāgavatam 10.50.41
silou — Śrīmad-bhāgavatam 10.72.32
mahā-balaḥ
mocný — Śrīmad-bhāgavatam 3.17.26
udatný Dhruva Mahārāja — Śrīmad-bhāgavatam 4.10.2
nejmocnější — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.9-12
svrchovaně mocný — Śrīmad-bhāgavatam 9.3.33
nesmírně mocný Kaṁsa.atha – takto — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.69
velmi mocný — Śrīmad-bhāgavatam 10.50.46, Śrīmad-bhāgavatam 10.61.18
jayaḥ vijayaḥ prabalaḥ balaḥ kumudaḥ kumudākṣaḥ ca viṣvaksenaḥ
jakož i Jaya, Vijaya, Prabala, Bala, Kumuda, Kumudākṣa a Viṣvaksena — Śrīmad-bhāgavatam 8.21.16-17
su-mahā-balaḥ
nesmírně mocný Jambhāsura. — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.14
saha-paśu-pāla-balaḥ
ve společnosti pasáčků a Pána Balarāmy — Śrīmad-bhāgavatam 10.21.2
balaḥ prabalaḥ ūrdhagaḥ
Bala, Prabala a Ūrdhaga — Śrīmad-bhāgavatam 10.61.15
saha-balaḥ
s Balarāmou — Śrīmad-bhāgavatam 10.35.12-13

Filter by hierarchy