Skip to main content

Synonyma

aviduṣā
jenž jsem o tom nevĕdĕl — Śrīmad-bhāgavatam 10.64.16
tím, kdo je v nevĕdomosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.69.20-22

Filter by hierarchy