Skip to main content

Synonyma

avadhūta
potulný mnich — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.161
zneklidněné a očištěné. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.18
velký oddaný a potulný mnich — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.149
paramahaṁsaŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.20
Nityānanda Prabhu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.78
avadhūta-indoḥ
Śrī Nityānandy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.4
avadhūta paramānanda
Avadhūta Paramānanda. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.49
nityānanda avadhūta
potulný mnich Pán Nityānanda — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.48
avadhūta-candra
měsíci mezi žebravými mnichy — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.3
avadhūta-ākṛtiḥ
oblečení žebravého mnicha — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.348
avadhūta-gosāñi
Nityānanda Prabhu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.39
bhraṣṭa avadhūta
zavržený paramahaṁsaŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.85