Skip to main content

Synonyma

avadhūta
zavržený druhými — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.25
jménem Avadhūta — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.48
zanedbané — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.31
ó vládce všech mystických sil — Śrīmad-bhāgavatam 5.12.1
rozptýlených — Śrīmad-bhāgavatam 10.37.1-2
avadhūty brāhmaṇyŚrīmad-bhāgavatam 11.9.33
avadhūta-veṣaḥ
oblečený jako žebravý mnich — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.19
vypadal jako avadhūta (který se nezajímá o hmotný svět) — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.29
avadhūta-sevitāḥ
dosažené seberealizovanými dušemi. — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.21
avadhūta-liṅgāḥ
kteří zůstávají skrytí pod různými tělesnými převleky — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.23
avadhūta-veṣa-bhāṣā-caritaiḥ
oděvem, vyjadřováním a znaky avadhūtyŚrīmad-bhāgavatam 5.6.6