Skip to main content

Synonyma

avaśeṣitam
zbytek (poté, co jsou hmotné prvky jeden po druhém pohrouženy do původní Nadduše) — Śrīmad-bhāgavatam 7.12.31
zbytky. — Śrīmad-bhāgavatam 10.69.24
zbytek. — Śrīmad-bhāgavatam 11.1.21
zbývající část — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.26-27
svarga-sukha-avaśeṣitam
cokoliv zbývá po užívání si nebeského štěstí — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.28

Filter by hierarchy