Skip to main content

Synonyma

atikutuka-udvṛtya-stimita-ekādaśa-indriyaḥ
jehož jedenáct smyslů bylo otřeseno velkým údivem a pak ohromeno transcendentální blažeností — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.56

Filter by hierarchy