Skip to main content

Synonyma

asataḥ
nepravého — Bg. 2.16
nečestný — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.5
neskutečné — Śrīmad-bhāgavatam 3.19.28
bezbožné — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.12
neexistující — Śrīmad-bhāgavatam 4.15.24
hmotnému — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.6
neoddané (ty, kdo nerozvíjejí vědomí Kṛṣṇy) — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.28
neoddané — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.29
materialisty, neoddaného. — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.29
ničemné — Śrīmad-bhāgavatam 8.1.26
bezcharakterní — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.61
darebák bez poznání a jasného pochopení. — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.12
takového darebáka — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.13
s tím, co postrádá podstatu — Śrīmad-bhāgavatam 10.54.46
a jejím subtilním příčinám — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.1
projeveného svĕta (z atomů) — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.25
bezvýznamného — Śrīmad-bhāgavatam 11.8.30
toho, co neexistuje — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.7
sat-asataḥ
příčiny a důsledku — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.47
příčina a důsledek — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.43
stvoření či příčina stvoření — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.4
od hrubé a jemné hmoty — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.17