Skip to main content

Synonyma

asādhu
nečestných ničemů — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.14
zlotřilými — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.17
nedobré — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.37
nečestný skutek — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.36
neuctivý — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.11
nepříliš dobré — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.26
nečestná — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.39
nesprávné — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.20
špatné — Śrīmad-bhāgavatam 10.48.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.61.39
nevhodnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.54.37, Śrīmad-bhāgavatam 11.30.36
nevhodné — Śrīmad-bhāgavatam 10.76.28
velmi špatnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.16
nedokonale — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.28
odpornější. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.8
kdo není svatý — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.87
asādhu-vādaḥ
hana — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.5
asādhu-maryādaḥ
kdo nemá náležitou úctu k vyšším svědkům — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.9
asādhu-vādāt
z potupy — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.3
sādhu asādhu vā
ať čestné nebo nečestné — Śrīmad-bhāgavatam 8.9.12
o dobrých nebo špatných vĕcech — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.17
asādhu-uktaḥ
nadávky — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.45
asādhu-uktam
nevhodná řeč — Śrīmad-bhāgavatam 6.17.24
asādhu-kāriṇam
zločince — Śrīmad-bhāgavatam 10.54.35
asādhu-damanam
(kůň který) pokořuje zlé — Śrīmad-bhāgavatam 12.2.19-20