Skip to main content

Synonyma

indriya-arthebhyaḥ
od objektů smyslového vnímání — Bg. 2.58
od smyslových objektů — Bg. 2.68, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.36-42