Skip to main content

Synonyma

aihika-artheṣu
jen aby dosáhl lepšího světského pohodlí — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.32
artheṣu
účely — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.1
ve věci — Śrīmad-bhāgavatam 3.4.15
ve smyslových předmětech — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.24
ve vlastním zájmu — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.24
pro dosažení cílů — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.33
v objektech — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.9
ve všech záležitostech — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.266, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.148
ve všech ohledech — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.359
indriya-artheṣu
uspokojováním smyslů — Bg. 5.8-9
uspokojování smyslů — Bg. 6.4, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.160
co se týče smyslů — Bg. 13.8-12
ke smyslovému požitku — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.54, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.52
od předmĕtů smyslového požitku — Śrīmad-bhāgavatam 10.80.6
mat-artheṣu
v zájmu služby Mnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.20-24
pro službu Mně — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.29-30
pada-artheṣu
ve hmotných předmĕtech — Śrīmad-bhāgavatam 12.7.20
yukta-pada-artheṣu
správné použití věcí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.69