Skip to main content

Synonyma

akṛta-arthāḥ
neúspĕšní v dokonalém splnĕní svých tužeb — Śrīmad-bhāgavatam 12.3.9-13
anuśikṣita-arthāḥ
rozhodnuti následovat pokyny — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.24
arthāḥ
účely — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.9
záměr — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.22, Śrīmad-bhāgavatam 3.10.2
záměry — Śrīmad-bhāgavatam 4.18.5
snaha o hospodářský rozvoj — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.48
příjem (z těchto profesionálních činností) — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.29
účel — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.14
o povinnostech — Śrīmad-bhāgavatam 8.15.32
předmĕty vnímání — Śrīmad-bhāgavatam 10.40.2
jejichž cíle — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.23
jejichž zámĕry — Śrīmad-bhāgavatam 10.61.40
kvůli dosažení. — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.50
fyzických prvků — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.19
známky bohatství — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.15
sarva-arthāḥ
to, co zahrnuje vše cenné — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.46
všechny vytoužené cíle — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.24
vara-arthāḥ
toužící po manželech. — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.5
yat-arthāḥ
kvůli němuž — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.45
kṛta-sauhṛda-arthāḥ
velmi dychtiví vyvinout lásku (ve vztahu dāsya, sakhya, vātsalya či mādhurya) — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.3
yāvat-arthāḥ
kteří shromažďují pouze tolik, kolik potřebují pro život — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.3
parisamāpta-sarva-arthāḥ
ti, kteří opustili hmotné touhy všeho druhu. — Śrīmad-bhāgavatam 5.6.17
indriya-arthāḥ
smyslových předmětů — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.57
sva-arthāḥ
starající se o svůj vlastní zájem — Śrīmad-bhāgavatam 10.48.30
niścita-arthāḥ
ti, kdo zjistili, co skutečnĕ znamená duše — Śrīmad-bhāgavatam 11.13.33

Filter by hierarchy