Skip to main content

Synonyma

arhat-tama
nejváženější — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.15
ó nejvznešenější osobo hodná uctívání — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.4-5
ó Ty, který jsi hoden uctívání nejvíce ze všech — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.10
ó nejvyšší ze všech osob hodných uctívání — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.50
ó nejlepší z těch, kteří jsou hodni uctívání — Śrīmad-bhāgavatam 8.18.32
tĕch (brāhmaṇů), kteří jsou nanejvýš hodni uctívání — Śrīmad-bhāgavatam 10.86.52
arhat-nāma
jménem Arhat (nyní známý jako Jain) — Śrīmad-bhāgavatam 5.6.9
arhat-tamam
osobu hodnou největšího uctívání, krále — Śrīmad-bhāgavatam 9.19.23

Filter by hierarchy