Skip to main content

Synonyma

apramattaḥ
ten, kdo je starostlivý — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.8
aniž by se za nimi honil — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.3
i když nejsi nikdy zmaten — Śrīmad-bhāgavatam 3.4.17
pozorný — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.39
aniž by ses nechal svést — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.33
bez jakékoliv iluze — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.12
zcela transcendentální — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.66
nezahaleni nevědomostí či iluzí, velice obezřetní — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.14
ten, kdo není v iluzi — Śrīmad-bhāgavatam 5.11.17
aniž bys podlehl šílenství nebo se odchýlil a přijal jakýkoliv jiný závěr — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.64
neoklamanému — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.49
bez hmotné horečky — Śrīmad-bhāgavatam 11.8.42
velmi bdĕlý — Śrīmad-bhāgavatam 11.9.14
opatrný a rozvážný — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.29-32
velmi opatrný v duchovním životĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.12.24
pozorný a vážný — Śrīmad-bhāgavatam 11.13.13
bez lenosti a pošetilosti — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.14
nezmatený — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.29, Śrīmad-bhāgavatam 11.25.34

Filter by hierarchy