Skip to main content

Synonyma

anya-apekṣā
závislost na ostatních — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.102
apekṣā
meditování — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.40-45
potřeba. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.73
důvěry — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.139
spoléhání na — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.108
loka-apekṣā
ohledy na společnost — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.27
závislost na veřejném mínění — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.27
bāhya-apekṣā
závislost na vnějších formalitách — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.73
bhakṣaṇa apekṣā nāhi
nestaral se o jídlo — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.186
para-apekṣā
závislost na ostatních — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.224
apekṣā kariyā
čekající. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.204, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.46
apekṣā kari'
očekávající. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.95