Skip to main content

Synonyma

harṣa-śoka-anvitaḥ
podléhající radosti a žalu — Bg. 18.27
guṇa-anvitaḥ
kvalifikovaný. — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.24
obdařený všemi dobrými vlastnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.29
rūpa-guṇa-anvitaḥ
s vlastnostmi. — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.26-29
uru-bala-anvitaḥ
velice mocný — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.34
śraddhayā anvitaḥ
s velkou vírou — Śrīmad-bhāgavatam 3.27.6
a s vírou — Śrīmad-bhāgavatam 9.21.6
śruta-dhara-anvitaḥ
se svým přítelem Śrutadharou. — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.50, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.51
anvitaḥ
obdařený. — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.36
doprovázen — Śrīmad-bhāgavatam 4.19.4
obdařený — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.9, Śrīmad-bhāgavatam 6.10.13-14, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.23, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.70
pohroužený — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.52
takto pohroužený — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.78
společně s. — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.49
prostoupený. — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.25
jimi obklopený, Pán Rāmacandra — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.19
ve společnosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.33.2
plný — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.44
obdařen — Śrīmad-bhāgavatam 12.2.19-20
spojena — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.30-31
tvarā-anvitaḥ
velkou rychlostí. — Śrīmad-bhāgavatam 3.18.1
ruṣā- anvitaḥ
jelikož se bude velmi hněvat. — Śrīmad-bhāgavatam 9.22.36
na anvitaḥ
ani tkvící v — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.59
mudā-anvitaḥ
s radostnou náladou — Śrīmad-bhāgavatam 7.11.1
ruṣā-anvitaḥ
kvůli tomu velmi rozhněván — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.29
velmi rozhněvaný — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.31
gṛha- anvitaḥ
ten, kdo je připoutaný k životu hospodáře — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.9
tat-anvitaḥ
jimi doprovázen — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.32
bala-anvitaḥ
doprovázený Pánem Balarāmou — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.2
doprovázený Balarāmou — Śrīmad-bhāgavatam 10.26.10
saṅkarṣaṇa-anvitaḥ
doprovázený Pánam Baladevou — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.10-12
ve společnosti Pána Balarāmy. — Śrīmad-bhāgavatam 10.20.29
s Pánem Balarāmou — Śrīmad-bhāgavatam 10.41.19
liṅga-anvitaḥ
pokrytá jemnohmotným tělem — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.47
śraddhā-anvitaḥ
obdařený vírou — Śrīmad-bhāgavatam 6.13.8-9
s vírou — Śrīmad-bhāgavatam 10.33.39
s transcendentální vírou — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.48
dayā-anvitaḥ
soucitný. — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.14
vayasa-anvitaḥ
mladý. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.70
pratibhā-anvitaḥ
geniální. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.71