Skip to main content

Synonyma

śraddhayā anvitāḥ
s vírou — Bg. 9.23
obdařeni vírou — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.13-14
mada-anvitāḥ
pohrouženi v samolibosti — Bg. 16.10
anvitāḥ
pohroužení — Bg. 16.17
mající — Bg. 17.1
hnáni — Bg. 17.5-6
obdaření — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.16
mistři v těchto oborech — Śrīmad-bhāgavatam 8.21.2-3
tím obdařeni — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.27
spolu. — Śrīmad-bhāgavatam 10.65.7
uvažující správnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.77.30
provázení — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.33
śraddhā-anvitāḥ
s vírou a přesvědčením — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.62
guṇa-anvitāḥ
se všemi vlastnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 8.18.4
všichni tak způsobilí — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.50
tatra anvitāḥ
takto zaměstnaní — Śrīmad-bhāgavatam 8.14.6
tvarā- anvitāḥ
s velkým spěchem. — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.19
mudā anvitāḥ
všichni plni velké radosti — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.1
radostně — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.7-8
plné radosti. — Śrīmad-bhāgavatam 10.27.24
mudā-anvitāḥ
s velkou radostí — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.11
velice potěšeni. — Śrīmad-bhāgavatam 8.20.19
kṛpayā anvitāḥ
ze soucitu. — Śrīmad-bhāgavatam 10.64.3