Skip to main content

Synonyma

anuvratāḥ
oddaní — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.10
všechny věrné. — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.14
kráčející ve tvých stopách — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.21
following — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.23-26
přísní následovníci — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.270
tat-anuvratāḥ
jeho (Dakṣovi) stoupenci — Śrīmad-bhāgavatam 4.3.24
jejich následovníci — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.60
následovali Pána Śivu (mlčeli). — Śrīmad-bhāgavatam 6.17.9
kaṁsam anuvratāḥ
i když zdánlivě stoupenci Kaṁsy. — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.62-63