Skip to main content

Synonyma

antya-līlā-gaṇera kari anuvāda
rád bych zopakoval všechny skutečnosti této Antya-līlyŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.102
guṇa-anuvāda
o transcendentálním jménu, podobě, vlastnostech, zábavách, doprovodu, příslušenství atd. — Śrīmad-bhāgavatam 3.7.14
oslavováním vlastností — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.54
anuvāda-paribhāṣayā
vysvětlujícím zopakováním slov, která předtím král pronesl — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.14
anuvāda
podměty — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.6
podmět — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.7, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.75, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.75, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.76, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.77, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.80, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.82
známé — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.56
známé věci — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.57
opakování — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.311, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.312, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.242
anuvāda kaile
díky tomuto opakování — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.242
když je zopakuji — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.102
kailuṅ anuvāda
opakuji — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.262
hṛdaya-anuvāda
vyjádření pocitů. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.117
anuvāda haite
opakováním — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.140