Skip to main content

Synonyma

anurūpa
hodné — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.19
ve vhodných podobách — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.25
rovnou kráse Jeho těla — Śrīmad-bhāgavatam 8.18.26
hodící se k Jeho postavení a kráse — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.6-7
odpovídající — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.9
vhodné — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.49
přesně stejně — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.92
podle — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.155, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.170
vhodné. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.101
sva-sva-prema-anurūpa
podle vlastní lásky — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.143
śloka-anurūpa pada
další verše následující tento jeden verš — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.76
brahmāṇḍa-anurūpa
podle velikosti vesmíru — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.86
tat-anurūpa
podle toho — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.12
vyākhyā-anurūpa
vhodný výklad — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.97
prabhura ruci-anurūpa
velmi chutné pro Śrī Caitanyu Mahāprabhua. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.137
tṛṣṇā-anurūpa
podle žízně — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.88
kārya-anurūpa
podle svých činností — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.64
bhāva-anurūpa
podle extatických emocí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.167, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.6
hodící se k emocím — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.5