Skip to main content

Synonyma

guṇa-anukathane
popisování slávy — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.7
o popis transcendentálních vlastností Pána — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.11
neustále zaměstnaná rozmlouváním o Tvých zábavách — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.38

Filter by hierarchy