Skip to main content

Synonyma

vidureṇa anujena
od svého mladšího bratra Vidury — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.29
kāma-anujena
mladším bratrem chtíče (hněvem) — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.31

Filter by hierarchy