Skip to main content

Synonyma

sa-dayitā-anujaḥ
společně se Svojí manželkou a mladším bratrem — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.23
sa-anujaḥ
s mladšími bratry — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.38
se svými mladšími bratry — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.26
se svým mladším bratrem — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.16
se svým mladším bratrem (Pánem Kṛṣṇou) — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.37-38
anujaḥ
mladší bratr — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.7, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.28-29, Śrīmad-bhāgavatam 1.15.9, Śrīmad-bhāgavatam 3.17.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.30.6
mladší bratři — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.11
mladší — Śrīmad-bhāgavatam 7.1.40
svým mladším bratrem — Śrīmad-bhāgavatam 10.65.3
mladšími bratry — Śrīmad-bhāgavatam 10.76.14-15
(Dhṛtarāṣṭrův) mladší bratr (Vidura) — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.57-58
saha-anujaḥ
se svými mladšími bratry — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.3-4
bakī-baka-anujaḥ
mladší bratr Pūtany a Bakāsury — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.14
rāma-anujaḥ
Kṛṣṇa, mladší bratr Balarāmy — Śrīmad-bhāgavatam 10.30.12
mladší bratr Pána Balarāmy (Kṛṣṇa) — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.51