Skip to main content

Synonyma

antaḥ-adhīyata
zmizel — Śrīmad-bhāgavatam 8.17.21
antaḥ-agham
nečistoty — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.52
antaḥ
závěr — Bg. 2.16
konec — Bg. 10.19, Bg. 10.20, Bg. 10.32, Bg. 10.40, Bg. 15.3-4, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.31, Śrīmad-bhāgavatam 8.6.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.82.45, Śrīmad-bhāgavatam 11.24.17, Śrīmad-bhāgavatam 11.24.18
v nitru — Bg. 11.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.33.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.21-23, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.46, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.6, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.12, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.81, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.76, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.211, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.79, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.114
uvnitř — Bg. 13.16, Bg. 17.5-6, Śrīmad-bhāgavatam 1.2.31, Śrīmad-bhāgavatam 1.8.18, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.34, Śrīmad-bhāgavatam 2.2.23, Śrīmad-bhāgavatam 2.6.20, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.23, Śrīmad-bhāgavatam 3.4.11, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.12, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.30, Śrīmad-bhāgavatam 3.14.50, Śrīmad-bhāgavatam 3.17.9, Śrīmad-bhāgavatam 3.23.26, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.18, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.40, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.58, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.64, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.55, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.27, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.26, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.14, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.34, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.23, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.23, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.57, Śrīmad-bhāgavatam 10.32.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.38.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.45, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.38, Śrīmad-bhāgavatam 11.1.4, Śrīmad-bhāgavatam 11.15.36, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.48, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.48, Īśo 5
v — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.13, Śrīmad-bhāgavatam 3.8.11, Śrīmad-bhāgavatam 3.11.20, Śrīmad-bhāgavatam 3.11.32, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.50.49
z dohledu — Śrīmad-bhāgavatam 1.12.11
vnitřně — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.17, Śrīmad-bhāgavatam 4.16.12, Śrīmad-bhāgavatam 8.3.25
odchod — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.11
do konce — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.39
dovnitř — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.38, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.23, Śrīmad-bhāgavatam 11.10.9
vnitřní — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.27, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.139
v srdci — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.54, Śrīmad-bhāgavatam 6.13.15
v hloubi srdce — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.11
v hloubi našich srdcí — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.41
uvnitř (paláce či domova) — Śrīmad-bhāgavatam 7.3.36
příčina zničení — Śrīmad-bhāgavatam 8.17.27
vnitřek — Śrīmad-bhāgavatam 10.9.13-14
do — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.4, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.47
ve — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.45.40
jako svůj závĕr — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.33
vrchol — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.21
za svůj konec — Śrīmad-bhāgavatam 10.86.49
a vnitřní — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.42
konce — Śrīmad-bhāgavatam 11.27.6
sídlící v nitru — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.16
vnitřnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 12.9.13
vnitřně nebo neprojeveně — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.180
hṛdi antaḥ sthaḥ
v srdci člověka — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.17
antaḥ-sthāni
uvnitř — Bg. 8.22
antaḥ-sukhaḥ
šťastný ve svém nitru — Bg. 5.24
antaḥ-ārāmaḥ
činný a radující se v nitru — Bg. 5.24
antaḥ-jyotiḥ
zaměřený do nitra — Bg. 5.24
antaḥ-ātmanā
ve svém nitru — Bg. 6.47
antaḥ-dovnit
antaḥ-dovnitř — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.29
antaḥ-v transcendentálním svět
antaḥ-v transcendentálním světě — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.31
antaḥ-caraḥ
může vejít do srdce každého — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.7
antaḥ-bhavāya
Jemu, který v nich pobývá — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.12
antaḥ śarīre
v těle — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.15