Skip to main content

Synonyma

alabdha-āspadam
bez jistého postavení — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.74
dokud není na správném místě — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.58

Filter by hierarchy