Skip to main content

Synonyma

akutaḥ-bhayam
život beze strachu. — Śrīmad-bhāgavatam 1.12.28
bez všech pochyb a strachu — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.11
nikoho se nebál — Śrīmad-bhāgavatam 3.17.22
nebojácně — Śrīmad-bhāgavatam 3.19.2
bez obav. — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.43
zbavující všeho strachu — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.12
která je prostá všech hrůzostrašných nebezpečí — Śrīmad-bhāgavatam 5.6.9
útočiště nebojácnosti — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.14
nebojácnost — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.25
kde nikdy neexistuje strach — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.47
zcela prosté strachu — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.10
které zahánĕjí všechen strach. — Śrīmad-bhāgavatam 10.17.24
naprosté osvobození od strachu — Śrīmad-bhāgavatam 10.70.35
beze strachu z čehokoliv — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.25
zbaven veškerého strachu — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.19
akutaḥ-bhayāḥ
dobře chráněni — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.42
bez váhání. — Śrīmad-bhāgavatam 4.18.32
beze strachu. — Śrīmad-bhāgavatam 10.37.27
akutaḥ-mṛtyuḥ
nebojící se smrti od nikoho — Śrīmad-bhāgavatam 3.17.19
akutaḥ-bhayaḥ
kdo se nebojí nikoho — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.20
beze strachu — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.17
prostý strachu za všech okolností. — Śrīmad-bhāgavatam 11.12.14-15

Filter by hierarchy