Skip to main content

Synonyma

akṣaram
nezahubitelný — Bg. 8.3
slabiku oṁ — Bg. 8.11
neměnný — Bg. 11.18
nepomíjivý — Bg. 11.37
mimo dosah smyslů — Bg. 12.1
toho, co přesahuje smyslové vnímání — Bg. 12.3-4
slabiky — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.6
neklesající — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.42
neomylný Brahman — Śrīmad-bhāgavatam 4.11.29
věčně existujícímu — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.20-21
nepomíjivému — Śrīmad-bhāgavatam 8.5.27
původní slabika, oṁkāraŚrīmad-bhāgavatam 8.7.25
tato slabika — Śrīmad-bhāgavatam 8.19.41
jehož slabiky. — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.38
Absolutní Pravda — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.26
slabiky. — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.37
eka-akṣaram
jednu slabiku — Bg. 8.13
ekam akṣaram
praṇava — Bg. 10.25
brahma-akṣaram
transcendentálních písmen — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.17
praṇava-mantru (oṁ) — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.1
dvi-akṣaram
skládá se ze dvou slabik — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.14
catuḥ-akṣaram
čtyři slabiky (nā-rā-ya-ṇa). — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.8
nāma-akṣaram
písmena tohoto jména — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.142