Skip to main content

Synonyma

ajāta-śatrau
tomu, kdo nemá nepřátel — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.6
ajāta
nikdy nenarozený — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.31
neprobouzí se — Śrīmad-bhāgavatam 3.30.14
kdo nevyvinul — Śrīmad-bhāgavatam 11.8.29
ajāta-śatrum
Mahārājovi Yudhiṣṭhirovi — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.36
ajāta-śatruḥ
Mahārāja Yudhiṣṭhira, který nebyl ničím nepřítelem — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.32
král Yudhiṣṭhira, jehož nepřítel se nikdy nenarodil — Śrīmad-bhāgavatam 10.71.23
král Yudhiṣṭhira — Śrīmad-bhāgavatam 10.75.39
král Yudhiṣṭhira, jenž nikoho nepovažoval za svého nepřítele — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.11
ajāta-śatroḥ
toho, kdo nemá nepřítele — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.5
toho, který neměl nepřítele. — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.8
Yudhiṣṭhira, který nemá nepřítele — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.11
Yudhiṣṭhiry, jehož nepřítel se nikdy nenarodil — Śrīmad-bhāgavatam 10.75.1-2
ajāta-śatravaḥ
k nikomu není nepřátelský — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.21
bez nepřátel — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.81
ajāta-janma-sthiti-saṁyamāya
Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, jenž se nikdy nerodí, ale nepřestává se zjevovat v různých inkarnacích — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.8
ajāta-pakṣān
kterým ještě nedorostla křídla k létání — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.55
ajāta-śatrave
Mahārājovi Yudhiṣṭhirovi, který neměl nepřátel. — Śrīmad-bhāgavatam 7.1.13
Yudhiṣṭhirovi Mahārājovi, jehož nepřítel se nikdy nenarodil — Śrīmad-bhāgavatam 10.72.14
ajāta-pakṣāḥ
kterým ještě nenarostla křídla — Śrīmad-bhāgavatam 6.11.26
ajāta-viklavaḥ
beze strachu — Śrīmad-bhāgavatam 6.12.3
jāta-ajāta-rati-bhede
daných rozdílem ve zralé a nezralé lásce — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.288
ajāta-rati sādhaka-bhakta
nezralí oddaní zaměstnaní oddanou službou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.291